Ο Δήμος Νέας Σμύρνης, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση (Ε.Σ.Π.Α.) είναι ένας από τους πρώτους Δήμους της χώρας που δημιούργησε Κέντρο Δια Βίου Μάθησης.

Το Κέντρο οργανώνει και υλοποιεί τα Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Υπουργείου Παιδείας και την εφαρμογή του Εθνικού, Περιφερειακού, και Τοπικού Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης και Ανάπτυξης.

Για κάθε εκπαιδευτική περίοδο, το Κέντρο ανακοινώνει τον προγραμματισμό των μαθημάτων, την περίοδο υποδοχής των αιτήσεων των ενδιαφερομένων και την ένταξή τους σε τμήματα υλοποίησης. Στη συνέχεια, παρακολουθεί την εκπαιδευτική και διοικητική λειτουργία των τμημάτων και αναφέρει στο Υπουργείο Παιδείας την όλη διαδικασία σχεδιασμού και υλοποίησης του προγράμματος.

Νέα φάση λειτουργίας

Ο Δήμος ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ, ενημερώνει κάθε ενδιαφερόμενο/η ότι, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης)και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας.

3.1 Επεξεργασία Κειμένου – Διαδίκτυο (Ι) 50
3.2 Υπολογιστικά Φύλλα – Παρουσιάσεις (ΙΙ) 50
3.3 Βάσεις Δεδομένων – Εξειδικευμένα θέματα (ΙΙΙ) 50
3.4 Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή 25
3.5 Ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Social media) 25
10.49 Νέες Τεχνολογίες στην Τρίτη Ηλικία 25
4.5 Αγγλικά για τον Τουρισμό (Α2) 25
4.6 Γαλλικά για τον Τουρισμό (Α1-Α2) 25
4.7 Γερμανικά για τον Τουρισμό (Α1-Α2) 25
4.8 Ιταλικά για τον Τουρισμό (Α1-Α2) 25
4.9 Ισπανικά για τον Τουρισμό (Α1-Α2) 25
9.1 Εκπαίδευση Μεταναστών Επίπεδο Α1 στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 125
2.9 Αγωγή Υγείας – ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 25
5.7 Εθελοντικές Δράσεις στην Τοπική Κοινωνία 25

κατεβάστε από εδώ την αίτηση συμμετοχής

ΑΙΤΗΣΕΙΣ συμμετοχής: ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ: Ελ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 14,

17121 Ν.Σμύρνη, ΙΣΟΓΕΙΟ, ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΤΕΤΑΡΤΗ, ώρες 09:00 – 13:00

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. 

Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψήφιου.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»

– Για πληροφορίες απευθυνθείτε στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Τηλ. : 213 2025840 Ταχ. Διεύθυνση: Ελ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 16, 17121 Ν.Σμύρνη Email: [email protected]

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here