pzΜιλήσαμε με τον νεαρό Πάρι Ζιώγκα που είναι από τους νέους Έλληνες που πήγαν για μεταπτυχιακό στο εξωτερικό αλλά γύρισαν για να σταδιοδρομήσουν στην Ελλάδα.Ένα παιδί ήπιων τόνων σαν όλους τους συνομηλίκους του που βγαίνει και παράλληλα δουλεύει αρκετές ώρες.Σήμερα είναι Quality Assurance Manager της Skroutz A.E. και μάθαμε γι αυτόν μέσα από μια παρουσίαση του σ’ ένα διεθνές συνέδριο.

1. Οι Έλληνες εμπιστεύονται τα e-shops και κατά πόσο ψωνίζουν ηλεκτρονικά;
Η αύξηση του ηλεκτρονικού εμπορίου ακολουθεί εκθετική πορεία και πλέον η ύπαρξή του είναι τμήμα
της Ελληνικής πραγματικότητας. Η εν λόγω αύξηση είναι εμφανής από το γεγονός ότι η ετήσιες
ηλεκτρονικές αγορές του 2008 ανέρχονταν περί το 0,5 δις ευρώ ενώ οι αντίστοιχες του 2013 ξεπερνούν τα
3,2 δις ευρώ. Ομολογουμένως θα επέλθει μία σταθεροποίηση δεδομένης της μικρής αγοράς, ωστόσο
υπάρχουν ακόμη περιθώρια αύξησης.
Περίπου 2,5 εκ. Έλληνες πολίτες είναι online αγοραστές. Ιδιαίτερα μεγάλο ποσοστό εν συγκρίσει με τον
συνολικό Ελληνικό πληθυσμό, καθώς και τον υψηλό μέσο όρο ηλικίας που τον διακρίνει.
Αναφορικά με την εμπιστοσύνη των Ελλήνων online shoppers ως προς τα Ελληνικά e-shops, θεωρώ ότι
είναι σε ιδιαίτερα θετικά επίπεδα. Αξίζει να σημειωθεί ότι για το έτος 2013 60% των online αγορών
υλοποιήθηκε από Ελληνικά e-shops.
Ένα ιδιαίτερα μοναδικό φαινόμενο που διακρίνει το Ελληνικό ηλεκτρονικό εμπόριο είναι το γεγονός ότι
αρκετοί καταναλωτές υλοποιούν πολυκαναλική έρευνα και υλοποίηση αγοράς. Συγκεκριμένα, για το 2013
40% των φυσικών αγορών υλοποιήθηκε κατόπιν έρευνας αγοράς στο διαδίκτυο και 20% των
ηλεκτρονικών αγορών υλοποιήθηκε κατόπιν επίσκεψης στο φυσικό κατάστημα. Επιπρόσθετα, η
τηλεφωνική επικοινωνία με το κατάστημα αποτελεί ένα σύνηθες φαινόμενο με σκοπό την περαιτέρω
επιβεβαίωση πληροφοριών που αφορούν το προσφερόμενο προϊόν ή την υπηρεσία. Από τα ανωτέρω
προκύπτει το συμπέρασμα ότι ο Έλληνας online shopper είναι “experience shopper”, δηλαδή επιδιώκει
την ύπαρξη φυσικής αλληλεπίδρασης με τον έναν ή τον άλλο τρόπο.pz 2

2. Τι οφέλη έχουν οι ηλεκτρονικές αγορές;
Τα οφέλη είναι πολλά τόσο για τους αγοραστές, όσο και για τους μεταπωλητές. Η ηλεκτρονική αγορά
αποτελεί μορφή απομακρυσμένης αγοράς επομένως επιτυγχάνει για τον αγοραστή:
 Ελαχιστοποίηση χρόνου παραγγελίας
 Απαλοιφή γεωγραφικών περιορισμών και φυσικής παρουσίας
 Χαμηλότερες τιμές (λόγω ανταγωνισμού, χαμηλότερων λειτουργικών εξόδων για το κατάστημα)
 Πολλαπλασιασμός των διαθέσιμων επιλογών
 Συγκριτική έρευνα αγοράς
 Επίκληση σε εμπειρίες και γνώμες προγενέστερων αγοραστών κ.ο.κ.
Ομολογουμένως τα οφέλη και για τους μεταπωλητές είναι επίσης πολλά αν αναλογιστεί κανείς το κοινό
στο οποίο απευθύνεται ένα φυσικό κατάστημα και το αντίστοιχο ενός ηλεκτρονικού. Οι σωστές
διοικητικές πρακτικές και η υψηλή ποιότητα παροχής υπηρεσιών σε συνδυασμό με τις δυνατότητες που
προσφέρει το διαδίκτυο ως κανάλι επικοινωνίας, δύνανται να καταστήσουν ιδιαίτερα επιτυχημένα
ορισμένα ηλεκτρονικά καταστήματα.

 

3. Υπάρχει σοβαρός κίνδυνος για κλοπή πιστωτικής όταν κάνεις ηλεκτρονικές αγορές;
Ο κίνδυνος δεν είναι τόσο μεγάλος όσο η Ελληνική κοινωνία θεωρεί. Η ασφάλεια των ηλεκτρονικών
αγορών αποτελεί θέμα μείζονος σημασίας για το σύνολο των Ελληνικών τραπεζών που κερδοφορούν με
την ανάπτυξή του. Ως εκ τούτου, αναπτύσσονται και υιοθετούνται όλο και πιο ασφαλή συστήματα
ηλεκτρονικών συναλλαγών. Τα στοιχεία των πιστωτικών καρτών δεν αποθηκεύονται στις βάσεις
δεδομένων των ηλεκτρονικών καταστημάτων ή τουλάχιστον δεν επιτρέπεται να αποθηκεύονται (κάθε
χρήστης οφείλει να διαβάζει τους όρους χρήσης των e-shops προτού προβεί σε τελική αγορά).
Η χρήση ενδιάμεσων φορέων/ συστημάτων όπως είναι το PAYPAL ενδείκνυνται για την ελαχιστοποίηση
του κινδύνου. Στα πλαίσια της περαιτέρω διασφάλισης των ηλεκτρονικών συναλλαγών, πρόσφατα έχει
εφαρμοστεί από την πλειονότητα των Ελληνικών τραπεζών το σύστημα 3D Secure, το οποίο απαιτεί
περαιτέρω επιβεβαίωση στοιχείων του αγοραστή και κατόχου της πιστωτικής κάρτας πριν την
ολοκλήρωση της συναλλαγής. Ωστόσο, αυτό λειτουργεί αποτρεπτικά για ορισμένους χρήστες οι οποίοι
εγκαταλείπουν την αγορά ή τη συναλλαγή στο τελευταίο στάδιο, δεδομένης της πολυπλοκότητας της
διαδικασίας.

pz 4
Όλα τα παραπάνω δικαιολογούν και το άλλο μοναδικό φαινόμενο του Ελληνικού ηλεκτρονικού εμπορίου,
όπου η μέθοδος της αντικαταβολής αποτελεί και τον συνηθέστερο τρόπο πληρωμής του Έλληνα online
shopper. Με την εν λόγω πρακτική ο Έλληνας αγοραστής επιδιώκει να εκμηδενίσει οποιαδήποτε
πιθανότητα δόλου από το εκάστοτε κατάστημα, είτε αυτό αφορά την κατάσταση του αγαθού είτε το
ακριβές αντίτιμο της αγοράς.
4. Πιστεύεις ότι ένας νέος με πτυχίο και μεταπτυχιακό πρέπει να μείνει στην Ελλάδα ή να φύγει στο
εξωτερικό;
Δεν θεωρώ ότι η ύπαρξη ενός πτυχίου ή μεταπτυχιακού δημιουργεί και το συγκεκριμένο δίλημμα. Κάθε
περίπτωση ατόμου είναι ξεχωριστή και επηρεάζεται από την προσωπική, οικογενειακή και οικονομική
κατάστασή του. Εάν όμως το παραπάνω δίλημμα πηγάζει αποκλειστικά από την ύπαρξη κρίσης στην
Ελλάδα και της ευρύτερης μοιρολατρικής διάθεσης που χαρακτηρίζει τμήμα της ελληνικής κοινωνίας
περί καταστροφής των πάντων, θεωρώ πως η καλύτερη ευκαιρία για νέους ανθρώπους που επιδιώκουν
την αλλαγή είναι να μείνουν στην Ελλάδα, όπου όλα είναι ευμετάβλητα την παρούσα περίοδο.
Προσωπικά θεωρώ ότι υπάρχουν δύο ειδών άνθρωποι, αυτοί που επιδιώκουν να σταθεροποιήσουν μια
ευμετάβλητη κατάσταση και κάποιοι που επιδιώκουν να επωφεληθούν αφού επέλθει η σταθερότητα. Η
επιλογή είναι προσωπική.

pz3
5. Ποια η άποψη σου για τις start-up επιχειρήσεις και τι δυνατότητες υπάρχουν στην ελληνική
πραγματικότητα;
Η Ελληνική και Παγκόσμια κρίση πυροδότησε την Ελληνική επιχειρηματικότητα, η οποία ως επί το
πλείστον είναι νεανική επιχειρηματικότητα και πηγάζει από την ανάγκη νέων ατόμων για επαγγελματικές
πρακτικές και ιδέες πέραν των πεπατημένων, με τελικό σκοπό την επίτευξη ενός καλύτερου βιοτικού
επιπέδου. Προσωπικά είμαι μεγάλος υποστηρικτής των start-up επιχειρήσεων και προσπαθειών καθότι
εργάζομαι σε μία εταιρεία, η οποία αν και εδραιωμένη πλέον, αποτελεί ένα από τα πιο επιτυχημένα
Ελληνικά startups. Ωστόσο διατηρώ τους ενδοιασμούς μου για ότι περιβάλει τα νέα start-ups.
Παρατηρώ ελλιπές και μη οργανωμένο κρατικό σχέδιο που να υποστηρίζει ουσιαστικά τέτοιες
προσπάθειες . Παρατηρώ το πλήθος των ιδιωτικών προσπαθειών χρηματικής υποστήριξης των start-ups
να ξεπερνά το πλήθος των ίδιων των start-ups, γεγονός που απεικονίζει έναν κατακερματισμό των
διαθέσιμων κεφαλαίων. Είναι στιγμές που θεωρώ ότι ο πολλαπλασιασμός των νέων start-ups αποτελεί
περισσότερο ένα κοινωνικο-οικονομικό trend, παρά μία οργανική και ουσιαστική ικανοποίηση
υφιστάμενων αναγκών ή δημιουργία νέων. Ωστόσο, υπάρχουν προσπάθειες άκρως επιτυχημένες οι
οποίες αποδεικνύουν έμπρακτα την ύπαρξη ιδιαίτερα καταρτισμένου ανθρώπινου δυναμικού στον
Ελληνικό επιχειρηματικό και επιστημονικό κόσμο.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here