15.1 C
Néa Smýrni
Σάββατο, 2 Μαρτίου, 2024

Για άνιση μεταχείριση μιλούν οι γονείς της Ευαγγελικής

Να αντιμετωπίζονται ισότιμα σε ό,τι αφορά τη μεταφορά τους στα σχολεία οι μαθητές των Προτύπων και των Πειραματικών Σχολείων με ευθύνη των οικείων Περιφερειών των σχολείων, ζητά η ΕΛΜΕ Προτύπων -Πειραματικών Σχολείων. 

Σε σχετική ανακοίνωση, οι εκπαιδευτικοί  αναφέρουν ότι οι έως τώρα ενέργειες της Πολιτείας και συγκεκριμένα της Περιφέρειας Αττικής τουλάχιστον, φαίνεται να διαφοροποιούν τους μαθητές των Π.Σ&Πει.Σ από αυτούς των άλλων υπερτοπικών σχολείων και ενώ έχουν προσκαλέσει, για τους μαθητές των υπολοίπων σχολείων πιθανούς ανάδοχους για Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών για δωρεάν μεταφορά με σχολικά λεωφορείαν, για τους μαθητές φαίνεται ότι θα εφαρμόσουν άλλες ειδικές διατάξεις με βάση τις οποίες θα δοθεί μόνο Ειδικό Μαθητικό Δελτίο, για τη μετακίνησή τους με Μέσα Μαζικής Μεταφοράς! 

«Συνεπώς, αρκετοί από τους μαθητές των ΠΠΣ, θα αναγκαστούν καθημερινά, σε αυτήν την περίπτωση, είτε να συνεχίσουν να μετακινούνται με δικά τους έξοδα, είτε να σπαταλούν κυριολεκτικά – μαζί με τις αναμονές για τα ΜΜΜ –  περισσότερες από 2-3 ώρες παραγωγικού – δημιουργικού χρόνου καθημερινά για τη μετακίνησή τους προς και από τα σχολεία, όταν ήδη χρησιμοποιούν αρκετό από τον ελεύθερο χρόνο τους για τις επιπρόσθετες δραστηριότητες των σχολείων τους (όμιλοι δημιουργικότητας, δημιουργικές εργασίες, ομάδες εθελοντικής προσφοράς και διασύνδεσης με την τοπική κοινωνία, κ.ά.) και τις μετακινήσεις που απαιτούν ξεχωριστά αυτές» επισημαίνει η ΕΛΜΕ Προτύπων-Πειραματικών Σχολείων, ζητώντας να βρεθεί άμεση λύση. 

Ακολουθεί η ανακοίνωση: 

Η ΕΛΜΕ ΠΠΣ έχει ως πάγια θέση, όλα αυτά τα χρόνια, ότι οι μαθητές των Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων, πρέπει να χρήζουν αντίστοιχης αντιμετώπισης, ως προς τη φροντίδα από την Πολιτεία για τον τρόπο μετακίνησή τους, όπως οι μαθητές όλων των υπερτοπικών σχολείων ειδικού ενδιαφέροντος. Η θέση αυτή διατυπώθηκε τελευταία φορά, με ευκαιρία τη διαβούλευση για το σχέδιο νόμου, στις 02/05/2020 (https://bit.ly/3ze9KyJ) στην οποία ζητήθηκε:

« 5. Να απαλειφθεί το άρθρο για την μετακίνηση των μαθητών και να ισχύσει ότι για τους όλους μαθητές ή για τους μαθητές στα μουσικά κι επαγγελματικά σχολεία ».

Με τις κοινές μας θέσεις σε αυτό το ζήτημα με τους γονείς των σχολείων μας και μετά από σειρά ενεργειών και των Συλλόγων γονέων και κηδεμόνων των Προτύπων και των Πειραματικών σχολείων της Περιφέρειας Αττικής, στις  31 Μαΐου 2022 ψηφίστηκε με ευρεία πλειοψηφία από τη Βουλή των Ελλήνων τροπολογία του άρθρου της περ. 21 της υποπαρ. Η ́ της παρ. ΙΙ του άρθρου 186 του Ν. 3852/2010 που κατέθεσε και υποστήριξε ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών κος Στέλιος Πέτσας, με την οποία οι μαθητές των ΠΠΣ εντάχθηκαν στο ίδιο πλαίσιο, ως προς τη μετακίνησή τους, μαζί με όλους τους μαθητές των δημόσιων σχολείων υπερτοπικού χαρακτήρα (μουσικά, καλλιτεχνικά, διαπολιτισμικά), σύμφωνα με την οποία η οργάνωση και οι δαπάνες μετακίνησης των μαθητών θα γίνεται από την αρμόδια για κάθε σχολείο Περιφέρεια.

Η τροπολογία αυτή, σύμφωνα με τον αξιότιμο Υπουργό, ήρθε για να διευθετήσει, αφενός ζητήματα κοινωνικής πολιτικής, εξυπηρέτησης δημοσίου συμφέροντος, αφετέρου ζητήματα συνταγματικής τάξης ως προς την ισότιμη μεταχείριση των πολιτών. Έτσι, οι μαθητές των ΠΠΣ εντάσσονται στις διατάξεις της ΚΥΑ 50025/2018 (ΦΕΚ 4217/Β ́/26-9-2018) και δικαιούνται της επιμέλειας μετακίνησης από την οικεία περιφέρεια εκάστου σχολείου. Δηλαδή,  μετακίνηση είτε με χρήση ειδικού μαθητικού δελτίου (ΕΔΜ), είτε με δημόσια σύμβαση υπηρεσιών (ΔΣΥ), ανάλογα με τις αποστάσεις και την ηλικιακή ομάδα των μαθητών, όπως προβλέπεται στην παραπάνω ΚΥΑ.

Δυστυχώς όμως, πληροφορηθήκαμε, ότι οι έως τώρα ενέργειες της Πολιτείας και συγκεκριμένα της Περιφέρειας Αττικής τουλάχιστον, φαίνεται να διαφοροποιούν τους μαθητές των Π.Σ&Πει.Σ από αυτούς των άλλων υπερτοπικών σχολείων και ενώ έχουν προσκαλέσει, για τους μαθητές των υπολοίπων σχολείων, πιθανούς ανάδοχους για Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών, για δωρεάν μεταφορά με σχολικά λεωφορεία, όπως προβλέπεται βάση του αρ.1,παρ.1 της ΚΥΑ50025/2018, για τους μαθητές των Π.Σ.&Πει.Σ., πιθανώς να εφαρμόσουν – σε ενδεχόμενη αναντιστοιχία εφαρμογής της νομοθεσίας, που θα συνιστά δυσμενή μεταχείριση – άλλες ειδικές διατάξεις της παραπάνω ΚΥΑ, με βάση τις οποίες, στους μαθητές των ΠΠΣ θα δοθεί μόνο Ειδικό Μαθητικό Δελτίο, για τη μετακίνησή τους με Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

Συνεπώς, αρκετοί από τους μαθητές των ΠΠΣ, θα αναγκαστούν καθημερινά, σε αυτήν την περίπτωση, είτε να συνεχίσουν να μετακινούνται με δικά τους έξοδα, είτε να σπαταλούν κυριολεκτικά – μαζί με τις αναμονές για τα ΜΜΜ –  περισσότερες από 2-3 ώρες παραγωγικού – δημιουργικού χρόνου καθημερινά για τη μετακίνησή τους προς και από τα σχολεία, όταν ήδη χρησιμοποιούν αρκετό από τον ελεύθερο χρόνο τους για τις επιπρόσθετες δραστηριότητες των σχολείων τους (όμιλοι δημιουργικότητας, δημιουργικές εργασίες, ομάδες εθελοντικής προσφοράς και διασύνδεσης με την τοπική κοινωνία, κ.ά.) και τις μετακινήσεις που απαιτούν ξεχωριστά αυτές. Επισημαίνεται ότι οι μαθητές των Π.Σ&Πει.Σ., οι οποίοι επέλεξαν ένα δημόσιο σχολείο για να κυνηγήσουν τους στόχους τους και εισήλθαν σε αυτό με αντικειμενικό τρόπο, είτε μετά από επίπονες προσπάθειες και εισαγωγικές εξετάσεις, είτε μετά από δημόσια διαφανή κλήρωση, δεν έχουν πάντα την οικονομική δυνατότητα να ανταπεξέλθουν σε επιβάρυνση με το κόστος μετακίνησής τους. Επιπλέον, η μετακίνηση ανήλικων μαθητών, σε τέτοιες αποστάσεις, με απαιτούμενες μετεπιβιβάσεις στα ΜΜΜ και τους υψηλούς χρόνους έκθεσης στην κοινότητα, δημιουργεί σημαντικά ζητήματα ασφάλειας των μαθητών αυτών.

Ευελπιστούμε ότι η Πολιτεία, μέσω των Περιφερειών, θα υποστηρίξει ισότιμα όλους εκείνους τους μαθητές, χωρίς εξαιρέσεις και διαχωρισμούς, οι οποίοι, έχοντας το όνειρο να αναπτύξουν τη φιλομάθειά τους και τη δημιουργικότητά τους, επέλεξαν να φοιτήσουν σε ένα υπερτοπικό σχολείο. Η μετακίνηση, μαζί με άλλες δυσλειτουργίες και σημαντικές ελλείψεις, που έχουν αναφερθεί στις θέσεις μας κατά καιρούς, δεν συνεπικουρούν στην ευόδωση των στόχων των Π.Σ.&Πει.Σ. (όπως έχουν τεθεί από την ίδια την Πολιτεία και αναμένεται να υλοποιηθούν από την κοινωνία), η οποία δεν μπορεί να λυθεί μόνο με την επέκταση του δικτύου των Π.Σ.&Πει.Σ., χωρίς προσεκτικό σχεδιασμό και κυρίως χωρίς την αναγκαία υποστήριξη.

Related Articles

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

8,670ΥποστηρικτέςΚάντε Like
491ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
977ΑκόλουθοιΑκολουθήστε

Δημοφιλέστερα