21.7 C
Néa Smýrni
Δευτέρα, 5 Ιουνίου, 2023
Αρχική Διαπεριφερειακές μετακινήσεις: Έτσι θα ταξιδεύουμε από 14 Μαΐου σε νησιά και ενδοχώρα ÁÍÁ×ÙÑÇÓÅÉÓ ÁÐÏ ÔÏ ËÉÌÁÍÉ ÔÏÕ ÐÅÉÑÁÉÁ ÅÍÔÁÔÉÊÏÉ ÅËÅÃ×ÏÉ ÁÐÏ ÔÏ ËÉÌÅÍÉÊÏ ÓÙÌÁ (ÃÉÁÍÍÇÓ ÐÁÍÁÃÏÐÏÕËÏÓ/ EUROKINISSI)

ÁÍÁ×ÙÑÇÓÅÉÓ ÁÐÏ ÔÏ ËÉÌÁÍÉ ÔÏÕ ÐÅÉÑÁÉÁ ÅÍÔÁÔÉÊÏÉ ÅËÅÃ×ÏÉ ÁÐÏ ÔÏ ËÉÌÅÍÉÊÏ ÓÙÌÁ (ÃÉÁÍÍÇÓ ÐÁÍÁÃÏÐÏÕËÏÓ/ EUROKINISSI)