15.4 C
Néa Smýrni
Τρίτη, 26 Ιανουαρίου, 2021
Αρχική Επιβεβαιώθηκε κρούσμα σε εκπαιδευτικό Γυμνασίου της Νέας Σμύρνης -Το σχολείο παραμένει κλειστό έως 29/9 ÌÅÃÁËÇ ÅÐÉ×ÅÉÑÇÓÇ ÅËÅÃ×ÙÍ ÃÉÁ ÔÏÍ ÅÍÔÏÐÉÓÌÏ ÊÑÏÕÓÌÁÔÙÍ ÊÏÑÏÍÏÉÏÕ ÓÔÏÍ ÏÉÊÉÓÌÏ ÑÏÌÁ ÍÅÁ ÓÌÕÑÍÇ ËÁÑÉÓÁÓ (EUROINISSI/ÔÆÅÊÁÓ ËÅÙÍÉÄÁÓ)

ÌÅÃÁËÇ ÅÐÉ×ÅÉÑÇÓÇ ÅËÅÃ×ÙÍ ÃÉÁ ÔÏÍ ÅÍÔÏÐÉÓÌÏ ÊÑÏÕÓÌÁÔÙÍ ÊÏÑÏÍÏÉÏÕ ÓÔÏÍ ÏÉÊÉÓÌÏ ÑÏÌÁ ÍÅÁ ÓÌÕÑÍÇ ËÁÑÉÓÁÓ (EUROINISSI/ÔÆÅÊÁÓ ËÅÙÍÉÄÁÓ)