2.1 C
Néa Smýrni
Τετάρτη, 20 Ιανουαρίου, 2021
Αρχική Ο Μπαμπινιώτης «ξαναχτυπά» με νέα ανάρτηση: Και τώρα “click away”, καλά να πάθετε ÅÊÄÇËÙÓÇ ÓÔÏ ÕÐ. ÐÁÉÄÅÉÁÓ ÐÁÑÏÕÓÉÁ ÔÏÕ ÕÐ. ÃÉÙÑÃÏÕ ÌÐÁÌÐÉÍÉÙÔÇ ÌÅ ÌÁÈÇÔÅÓ ÐÏÕ ÊÅÑÄÉÓÁÍ ÓÅ Ó×ÏËÉÊÏÕÓ ÄÉÁÃÙÍÉÓÌÏÕÓ (EUROKINISSI / ÐÁÍÁÃÏÐÏÕËÏÕ ÃÅÙÑÃÉÁ)

ÅÊÄÇËÙÓÇ ÓÔÏ ÕÐ. ÐÁÉÄÅÉÁÓ ÐÁÑÏÕÓÉÁ ÔÏÕ ÕÐ. ÃÉÙÑÃÏÕ ÌÐÁÌÐÉÍÉÙÔÇ ÌÅ ÌÁÈÇÔÅÓ ÐÏÕ ÊÅÑÄÉÓÁÍ ÓÅ Ó×ÏËÉÊÏÕÓ ÄÉÁÃÙÍÉÓÌÏÕÓ (EUROKINISSI / ÐÁÍÁÃÏÐÏÕËÏÕ ÃÅÙÑÃÉÁ)