3.6 C
Néa Smýrni
Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου, 2021
Αρχική Πρόστιμα ύψους 558.600 ευρώ επιβλήθηκαν την Πέμπτη για παραβάσεις των μέτρων ÅËÅÃ×ÏÉ ÔÇÓ ÁÓÔÕÍÏÌÉÁÓ ÃÉÁ ÁÓÊÏÐÅÓ ÌÅÔÁÊÉÍÇÓÅÉÓÊÏÍÔÁÑÉÍÇÓ ÃÉÙÑÃÏÓ EUROKINISSI

ÅËÅÃ×ÏÉ ÔÇÓ ÁÓÔÕÍÏÌÉÁÓ ÃÉÁ ÁÓÊÏÐÅÓ ÌÅÔÁÊÉÍÇÓÅÉÓÊÏÍÔÁÑÉÍÇÓ ÃÉÙÑÃÏÓ EUROKINISSI