14.6 C
Néa Smýrni
Παρασκευή, 22 Ιανουαρίου, 2021
Αρχική Τα λάθη της επιτροπής Υγείας σχετικά με τις μάσκες στα σχολεία ÌÅÃÁËÅÓ ÌÁÓÊÅÓ ÌÏÉÑÁÓÔÇÊÁÍ ÓÅ ÌÁÈÇÔÅÓ ÓÔÇÍ ÐÑÅÂÅÆÁ(EUROKINISSI/ÃÉÙÑÃÏÓ ÅÕÓÔÁÈÉÏÕ)

ÌÅÃÁËÅÓ ÌÁÓÊÅÓ ÌÏÉÑÁÓÔÇÊÁÍ ÓÅ ÌÁÈÇÔÅÓ ÓÔÇÍ ÐÑÅÂÅÆÁ(EUROKINISSI/ÃÉÙÑÃÏÓ ÅÕÓÔÁÈÉÏÕ)