6.5 C
Néa Smýrni
Πέμπτη, 21 Ιανουαρίου, 2021
Αρχική Χθες στις 10 το βράδυ άλλαξαν οι κωδικοί πρόσβασης στην τηλεκπαίδευση 2ï LOCKDOWN ÓÅ ÏËÇ ÔÇÍ ÅËËÁÄÁ -ÁÍÏÉÊÔÁ ÔÁ ÄÇÌÏÔÉÊÁ Ó×ÏËÅÉÁ ÎÅÊÉÍÇÓÅ Ç ÔÇËÅÊÐÁÉÄÅÕÓÇ ÓÅ ÃÕÌÍÁÓÉÁ ÊÁÉ ËÕÊÅÉÁ (EUROKINISSI/ÔÁÔÉÁÍÁ ÌÐÏËÁÑÇ)

2ï LOCKDOWN ÓÅ ÏËÇ ÔÇÍ ÅËËÁÄÁ -ÁÍÏÉÊÔÁ ÔÁ ÄÇÌÏÔÉÊÁ Ó×ÏËÅÉÁ ÎÅÊÉÍÇÓÅ Ç ÔÇËÅÊÐÁÉÄÅÕÓÇ ÓÅ ÃÕÌÍÁÓÉÁ ÊÁÉ ËÕÊÅÉÁ (EUROKINISSI/ÔÁÔÉÁÍÁ ÌÐÏËÁÑÇ)