24.6 C
Néa Smýrni
Πέμπτη, 28 Σεπτεμβρίου, 2023
Αρχική Lockdown : Πότε και πώς θα ανοίξει το λιανεμπόριο – Γιατί προκρίνεται το SMS στο 13032 ÁÍÏÉ×ÔÁ ÓÇÌÅÑÁ ÔÁ ÊÁÔÁÓÔÇÌÁÔÁ -ÓÔÉÃÌÉÏÔÕÐÁ ÁÐÏ ÔÇÍ ÁÃÏÑÁÓÔÉÊÇ ÊÉÍÇÓÇ ÓÔÇÍ ÏÄÏ ÅÑÌÏÕ (ÂÁÓÉËÇÓ ÑÅÌÐÁÐÇÓ / EUROKINISSI)

ÁÍÏÉ×ÔÁ ÓÇÌÅÑÁ ÔÁ ÊÁÔÁÓÔÇÌÁÔÁ -ÓÔÉÃÌÉÏÔÕÐÁ ÁÐÏ ÔÇÍ ÁÃÏÑÁÓÔÉÊÇ ÊÉÍÇÓÇ ÓÔÇÍ ÏÄÏ ÅÑÌÏÕ (ÂÁÓÉËÇÓ ÑÅÌÐÁÐÇÓ / EUROKINISSI)

ImgSrc-2021-03-31T123045.992-600×400